Quản trị nhà hàng - khách sạn

KHAI GIANG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ DIỀU HÀNH TOUR TRÊN CẢ NƯỚC

KHAI GIANG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ DIỀU HÀNH TOUR TRÊN CẢ NƯỚC

Khóa học nghiệp vụ điều hành tour của trường Cao đẳng Văn Lang Hà Nội mở ra nhằm hỗ trợ bạn trẻ có đam mê du lịch – lữ hành và kinh doanh; các bạn đã hoặc đang làm trong các công ty du lịch – lữ hành mà vẫn chưa có chứng chỉ nghiệp vụ hoặc muốn đào tạo chuyên sâu.

Đào tạo chăm sóc sắc đẹp

Tuyển sinh trung cấp - Cao đẳng

TUYỂN SINH TRUNG CÂP - VĂN BẰNG 2 MẦM NON HỆ CHÍNH QUY

TUYỂN SINH TRUNG CÂP - VĂN BẰNG 2 MẦM NON  HỆ CHÍNH QUY

Theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế đào tạo trình độ TCCN ( Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT, ngày 09/07/2014) Trình độ Trung cấp chính quy Ngành giáo dục Mầm non, Giáo dục tiểu học Trình độ Trung cấp mầm non, Cao đẳng mầm non, Văn bằng 2 mầm non – sư phạm tiểu học năm 2018 Trường Cao Đẳng Văn Lang Hà Nội tuyển sinh Trung cấp - Văn bằng 2 Mầm non hệ Chinh quy.

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ

Đào Tạo - Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Tại Hải Phòng

Đào Tạo - Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Tại Hải Phòng

Theo quy định của Bộ GD-ĐT có những loại chứng chỉ NVSP như sau: • Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học – cao đẳng: theo thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT quy định áp dụng giảng dạy tại các trường đại học hoặc cao đẳng • Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN: theo thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT quy định áp dụng giảng dạy tại các trường trung cấp, các trung tâm và các cơ sở đào tạo khác ...

Giới thiệu việc làm miễn phí cho sinh viên

Cần thay đổi nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề

Cần thay đổi nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề

Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đòi hỏi phải có nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có thanh niên với tư cách là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.