Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ


KHUYẾN MẠI 20% HỌC PHÍ NHÂN NGÀY 30/4 & 1/5 TẠI CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

(Áp dụng từ ngày 30/4 đến 30/5)


TT

Chương trình học

Lịch Khai giảng

Học phí

HP đã giảm

Ghi chú

1

Văn thư lưu trữ - HCVP

18/05/2015

17/05/2015

2.200.000

1.760.000

Tối 2 – 4 – 6

Ngày CN

2

Thư ký văn phòng

18/05/2015

18/05/2015

1.500.000

1.200.000

Tối 2 – 4 – 6

Ngày CN

3

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

T7 – CN

Tối 2-4-6

09/05/2015

13/05/2015

1.900.000

2.500.000

3.300.000

1.520.000

2.000.000

2.640.000

1 tháng

2 tháng

3 tháng

4

Nghiệp vụ sư phạm TCCN

11/05/2015

2.500.000

2.000.000

1,5 tháng

5

Nghiệp vụ sư phạm CĐ - ĐH

16/05/2015

3.000.000

2.400.000

1,5 tháng

6

Nghiệp vụ sư phạm Sơ cấp Nghề

Nghiệp vụ sư phạm TC –CĐ Nghề

11/05/2015

1.800.000

2.500.000

1.440.000

2.000.000

1 tháng

7

Nghiệp vụ sư phạm Mầm non

16/05/2015

3.000.000

2.400.000

2 tháng

8

Nghiệp vụ Bảo mẫu Cấp dưỡng

18/05/2015

1.500.000

1.200.000

1 tháng

9

Tin học A –B

Photoshop

11/05/2015

18/05/2015

25/05/2015

800.000

640.000

1 tháng

10

Lớp Chứng nhận ATLĐ

10/05/2015

17/05/2015

24/05/2015

800.000

640.000

1 ngày

11

Lớp Chứng chỉ ATLĐ

10/05/2015

17/05/2015

24/05/2015

1.000.000

800.000

2 ngày

12

Giảng Viên ATLĐ

09/05/215

4.500.000

3.600.000

6 ngày

13

Thông tin thư viện

17/05/2015

1.500.000

1.200.000

Chủ nhật

14

Thiết bị trường học

16/05/2015

3.500.000

2.800.000

Bậc TH, THCS

Bậc THPT

15

Khóa ISO 9001:2008

17/05/2015

1.200.000

960.000

1 ngày

16

Khóa ISO 14001:2004

17/05/2015

1.200.000

960.000

1 ngày

17

Đánh giá viên nội bộ

24/05/2015

1.800.000

1.440.000

2 ngày

18

OHSAS 18001:2007

17/05/2015

1.300.000

1.040.000

1 ngày

19

Khóa học 5S

17/05/2015

800.000

640.000

1 ngày

20

Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

08/05/2015

22/05/2015

800.000

640.000

Tối T2->T6

21

NV chỉ huy trưởng công trình

11/05/2015

25/05/2015

1.100.000

880.000

Tối T2->T6

22

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

11/05/2015

25/05/2015

1.300.000

1.040.000

Tối T2->T6

23

Nghiệp vụ quản lý dự án

11/05/2015

25/05/2015

1.200.000

960.000

Tối T2->T6

24

Đo bóc khối lượng và lập dự toán

11/05/2015

25/05/2015

1.400.000

1.120.000

Tối T2->T6

25

Nghiệm thu hoàn công thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

11/05/2015

25/05/2015

800.000

640.000

Tối T2->T6

26

Nghiệp vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng

11/05/2015

25/05/2015

800.000

640.000

Tối T2->T6

27

Đánh giá dự án Đầu tư

11/05/2015

25/05/2015

800.000

640.000

Tối T2->T6

28

Ôn tiếng Anh B1 (PET)

24/05/2015

3.000.000