Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Hải Phòng


Đào tạo nghiệp vụ Công tác xã hội, Văn thư lưu trữ phục vụ công tác quản lý văn phòng các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội;  ở các cấp cơ sở phường, xã, thị trấn, huyện, thị xã.


Về kiến thức học viên - sinh viên hiểu biết chung về: Đường lối quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, kiến thức quốc phòng, kiến thức rèn luyện sức khoẻ, tin học đại cương, ngoại ngữ.  Học sinh có hiểu biết về kiến thức chuyên sâu về bộ máy tổ chức nhà nước, về quản lý hành chính nhà nước, hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước. Làm việc được công tác hành chính văn thư - Lưu trữ ở các cấp xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị tổ chức chính trị xã hội.

Có kiến thức cơ bản và đảm nhiệm công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ; thực hiện tốt các nguyên tắc thủ tục hành chính thông thường, làm tốt các nghiệp vụ văn thư, thư ký, văn phòng, khả năng giao tiếp tốt.

Nắm vững quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nhà nước.

Rèn luyện đức tính trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, ý thức bảo mật, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát.


1. Nội dung khóa học Nghiệp vụ văn thư - lưu trữ hệ trung cấp chính quy.

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp lớp 12 & lớp 9.

- Thời gian học đối với học sinh tốt nghiệp lớp 12 & lớp 9: 18 tháng

- Thời gian học đối với thí sinh đã có 1 văn bằng TC, CĐ, ĐH: 8 tháng

- Bằng cấp: Trung cấp chính quy

2. Nội dung khóa học Nghiệp vụ văn thư - lưu trữ hệ sơ cấp.

· Tâm lý học quản lý
· Luật hành chính Việt nam
· Kỹ thuật sạo thảo văn bản
· Quản lý học đại cương
· Hiến pháp và luật tổ chức bộ môn nhà nước
· Tin học ứng dụng trong quản lý
· Tiếng Anh giao tiếp
· Quản lý nhân sự hành chính nhà nước
· Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
· Nghiệp vụ văn thư
· Nghiệp vụ lưu trữ
· Quản lý công sở
· Quản lý nhà nước về kinh tế, An ninh - Quốc phòng
· Nghiệp vụ thư ký văn phòng
· Công tác thông tin
· Thực tập công nhân
· Quản lý tài nguyên môi trường
· Văn bản quản lý hành chính nhà nước

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ công sở và người có nhu cầu học

- Thời gian học: 02 tháng

- Bằng cấp: Chứng chỉ Nghiệp vụ văn thư - Lưu trữ

· Nhập môn công tác văn thư
· Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản
· Thực hành soạn thảo văn bản
· Quản lý văn bản đến, văn bản đi
· Quản lý và sử dụng con dấu
· Thực hành quản  lý văn bản đến, văn bản đi
· Thực hành lập hồ sơ
Học viên -  sinh viên sau khi tốt nghiệp khóa học văn thư lưu trữ sẽ làm tại các cơ quan hành chính sự nghiệp. Các công chức văn phòng cần chứng chỉ nghiệp vụ văn thư xin vui lòng đăng ký với nhân viên tư vấn, tuyển sinh của nhà trường.

LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI
Trụ sở chính: Lô 14, 15 - BT1, Khu ĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (Gần ĐH Công nghiệp Hà Nội)

* Điện thoại/Fax: 024. 6686 1357 ; 0974681066