KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CẢNH


ĐÀO TẠO KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CẢNH

Kiến thức trồng và chăm sóc cây cảnh: Liệt kê được các bước trong tiến trình nghiên cứu chiều hướng thị trường, lập phương án và tổ chức sản xuất kinh doanh, sản xuất một số loại cây trồng, đến tiêu thụ sản phẩm của nghề trồng và chăm sóc cây cảnh; Trình bày được khái niệm, chức năng, nội dung, các phương pháp nhân giống cây trồng, sinh lý của cây trong từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển, các loại đất và kỹ thuật làm đất, phân bón và kỹ thuật bón phân, quản lý dịch hại cho cây hoa, cây cảnh, nấm hoa - thảm cỏ, cây trang trí, cây hàng rào; Mô tả được nguyên tắc hoạt động, tính năng công dụng và quy trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong nghề trồng và chăm sóc cây cảnh; Phân tích được những kiến thức cơ sở và chuyên môn của nghề trồng và chăm sóc cây cảnh từ đó vận dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm  của nghề trồng và chăm sóc cây cảnh; mô tả được các bước thực hiện sản xuất, kinh doanh cây hoa, cây cảnh, cây trang trí, cây bóng mát, cây cảnh nghệ thuật và nấm hoa thảm cỏ.


- Mục tiêu Đào tạo kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh

+ Nắm được kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây cảnh; cây hoa;

+ Nắm được cách trồng xen canh, luân canh cây cảnh, cây hoa và cải tạo đất;

+ Người lao động và học viên biết được cách phòng tránh tai nạn lao động rủi ro;

+ Học viên phải nắm được công tác vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất; nắm vững được các vật tư nguyên liệu, các loại thuốc bảo vệ thưc vật phục vụ cho nghề trồng Hoa, cây cảnh.

+ Học viên nắm vững quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm, và biết hạch toán kinh tế trong việc trồng Hoa, cây cảnh.NNội dung khóa học

+ Đại cương về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh

+ Vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Hạch toán kinh tế ngành trồng trọt

+ Công nghệ sinh học đại cương

+ Cơ khí nông nghiệp

+ Sinh lý thực vật

+ Giống cây trồng

+ Đất và phân bón

+ Bảo vệ thực vật đại cương

+ Bảo vệ môi trường

+ An toàn lao động

+ Nghiên cứu thị trường

+ Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh

+Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

+Thiết kế vườn cảnh

+Sản xuất giống cây hoa, cây cảnh, Kỹ thuật trồng cây thuỷ sinh

+Trồng cây bóng mát, Trồng nấm hoa và thảm cỏ, Sản xuất cây cảnh nghệ thuật, Trồng cây trang trí….

+Duy trì và chăm sóc vườn cảnh, Quản lý và khai thác vườn cảnh, Bảo trì dụng cụ, trang thiết bị

Thi tốt nghiệp (lý thuyết + thực hành)

Thời gian đào tạo: 3 tháng


Học Phí: Vui lòng liên hệ

LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI
Cơ sở 1: Lô 14,15 - BT1 Khu ĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội (Gần ĐH Công nghiệp Hà Nội)

* Điện thoại: 024.6686.1357 - Hotline: 0981868677