Khóa Học Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tư Vấn Du Học - Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Tư Vấn Du Học


THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC


Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần bắt buộc đối với giám đốc, nhân viên tư vấn, các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên toàn quốc.


Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học


MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC


1. Mục tiêu:
a) Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

b) Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học.


2. Yêu cầu:
a) Về kiến thức: Nắm vững các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và hội nhập quốc tế trong giáo dục; các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động dịch vụ tư vấn du học; các kiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới; trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học; nghiệp vụ tư vấn du học;
b) Về kỹ năng: Nắm vững và nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học; phát triển giáo dục quốc tế; quản lý và hỗ trợ lưu học sinh;
c) Về thái độ: Có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.


ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

1. Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

2. Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện.


CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Thông tư 29/2013/TT-BGDDT ngày 25/07/2013 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.HỒ SƠ ĐĂNG KÍ KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC GỒM


- Đơn đăng ký
- 4 ảnh 3x4cm

- Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân photo công chứng


* Cấp chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ: "Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học" theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.


LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI
Trụ sở chính: Lô 14, 15 - BT1, Khu ĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (Gần ĐH Công nghiệp Hà Nội)

* Điện thoại/Fax: 024. 6686 1357 ; 0974681066