Khóa Học Và Đào Tạo Nghiệp Vụ Khai Hải Quan Điện Tử Ở Hà Nội


ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ


Tuyển sinh Khóa học nghiệp vụ Khai hải quan điện tử phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ Nghiệp vụ khai hải quan do Tổng Cục Hải Quan tổ chức. Điều kiện để tham gia kỳ thi là phải tham dự khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan và có giấy chứng nhận (tức bảng điểm đủ 04 học phần đạt yêu cầu).


Thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và theo điểm c, điểm d khoản 5 Điều 6 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014 thì “Người khai hải quan phải được đào tạo qua các cơ sở đào tạo quy định tại Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính và có khả năng sử dụng thành thạo hệ thống khai hải quan điện tử”.


Theo đó, người khai hải quan chưa được cấp chứng nhận tham gia khóa đào tạo “Nghiệp vụ khai hải quan” do cơ sở đào tạo cấp sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lý hải quan.


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

- Đại lý làm thủ tục hải quan.
- Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
- Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan.
- Người dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
Cán bộ, công chức hải quan và cơ quan hải quan các cấp.


Nội dung bao gồm các học phần:
- Phần 1. Pháp luật về Hải quan (Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật)
- Phần 2. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương ( giao nhận, vận tải, thanh toán quốc tế và dịch vụ logistic).
- Phần 3. Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.
- Phần 4. Hải quan điện tử. Hướng dẫn thực hành phần mềm khai báo hải quan và hướng tới tiếp cận hệ thống VNACCS/VCIS năm 2014


Thời gian học: Học cả ngày CN hoặc buổi tối các ngày trong tuần
Học phí: 3.000.000 - 3.500.000 đồng tùy tỉnh thành.

Có địa điểm học tại: Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Định.


Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng sử dụng thành thạo Hệ thống khai hải quan điện tử và được Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam cấp chứng nhận đã hoàn thành các học phần khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan. Chứng nhận này là điều kiện cần và đủ để các doanh nghiệp thực hiện khai hải quan điện tử, đồng thời là điều kiện bắt buộc để các học viên tham gia kỳ thi lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan tổ chức hàng năm theo Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 9/6/2011 của Bộ Tài chính.


LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI
Trụ sở chính: Lô 14, 15 - BT1, Khu ĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (Gần ĐH Công nghiệp Hà Nội)

* Điện thoại/Fax: 024. 6686 1357 ; 0974681066