Tuyển sinh trung cấp cao đẳngtuyen-sinh-trung-cap

Tuyển sinh trung cấp điều dưỡng, dược sỹ, y đa khoa 2016...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP Y, DƯỢC NĂM 2016 HỆ CHÍNH QUY: thời gian đào tạo 2 năm 1. Ngành đào tạo: Điều dưỡng trung cấp: mã 01 Dược ... Xem chi tiết »
Trung cấp Kế toán, HCVT học 1 năm(12 tháng) cấp bằng chính quy...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỌC 1 NĂM CẤP BẰNG CHÍNH QUY 1. Ngành đào tạo: TT Ngành đào tạo Mã ngành... Xem chi tiết »
Tuyển sinh trung cấp chính quy 2016...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2016 ( Có đào tạo Liên kết -  liên thông từ TCCN lên Cao Đẳng- Đại học) I. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 1. Ngành đào tạo: TT Ngành đào... Xem chi tiết »